FANDOM


Simon's Telepathy
Thần Giao Cách Cảm
Thư Viện Ảnh

Thần Giao Cách Cảm (念話 Terepashī, Telepathy) là một khả năng phép thuật liên quan đến lĩnh vực tâm linh.


Miêu tả

Đây là một loại ma thuật cho phép người sử dụng để có thể nói chuyện với những người khác thông qua suy nghĩ của họ, trò chuyện trên một khoảng cách dài. Lượng người mà người dùng có thể kết nối cùng một lúc tất cả phụ thuộc vào khả năng phép thuật riêng của người dùng. Ngoài ra, khi kết nối với những người khác, mỗi người được kết nối có thể nói chuyện với nhau.

Người sử dụng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.