FANDOM


Tháp Thiên Đường là một công trình to lớn. Được biết nó có thể hồi sinh một người, nhưng lại phải hi sinh (hiến tế) một người. Cùng với đó, còn phải tụ về 27 triệu quả cầu pháp thuật( tương đương 1 phát bắn etherion). Khi bị thao túng bởi "zefer"( Ultear Mikovich), chính Jella đã hoàn thành công trình này, cùng lúc đó, anh ta xâm nhập vào Hội Đồng Pháp Thuật, thao túng họ đồng ý bắn etherion, hoàn thành công trình, sau đó Natsu đã phá nó khi cậu kích hoạt Long Lực ( sức mạnh tối thượng mà một Sát Long ma Đạo sĩ có thể đạt được)

                            ~ Bùi Diễm Quỳnh 2005 ~

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên