FANDOM


Demon Soul
Linh Hồn Quỷ
Thư Viện Ảnh

Linh Hồn Quỷ (サタンソールSatan Soru, Satan Soul) là một hình thức của Chiếm Hữu cho phép người dùng chiếm sử dụng sức mạnh và hình dạng của một con quỷ.

Miêu tả

Đây là một hình thức đặc biệt của phép thuật cho phép người sử dụng Chiếm Hữu quyền hạn và các hình thức khác nhau của Loài Quỷ. Sức mạnh này cho người dùng biến thành một con quỷ mà mình đã chiếm lấy, các hình dạng này cung cấp một loạt các khả năng khác nhau như bay, tốc độ cao, sức mạnh, phản xạ, vv. Mirjane đã có thể sử dụng được các phép thuật khác nhau từ loài những quỷ mình chiếm đoạt như Phép Thuật Bóng Tối, Thủy Thuật, Lôi Thuật. Mirajane đã nói rằng hình thức này đòi hỏi sở hữu một số các quỷ tố của quỷ để sử dụng được. Quỷ Hồn là một loại phép thuật cấp cao và tiêu tốn rất nhiều năng lượng khi sử dụng.

Người sử dụng

Hình dạng được biết